Garantija un atteikums

Garantija un atgriešanas politika

Iegādājoties nekvalitatīvas vai bojātas preces, jums ir tiesības tās atgriezt 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no piegādes datuma. Nekvalitatīvu vai bojātu preču gadījumā nauda tiek atgriezta vai prece samainīta pret kvalitatīvu preci.

Iegādājoties sporta inventāru vai citas preces, ir spēkā standarta garantijas noteikumi, ko piemēro precēm, kas nav pārtika. Ja garantijas laikā atklājat precei slēptus defektus, lūdzu, uzņemiet fotoattēlu un pēc iespējas ātrāk nosūtiet to mums uz e-pastu info@fitstop.lv. Mēs sazināsimies ar izplatītāju/ražotāju, kas noteiks, vai precei ir ražošanas defekts un vai var tikt piemērota garantija. Mēs nekavējoties informēsim jūs par izplatītāja/ražotāja lēmumu, sazinoties ar jums pa jūsu norādītājiem saziņas līdzekļiem.

Ja vēlaties atgriezt preci (izņemot garantijas pakalpojumus), sazinieties ar mums pa norādīto e-pastu. Ja preces atgriešanas iemesls ir neatbilstoša kvalitāte, mēs apņemamies to samainīt pret kvalitatīvu preci vai atgriezt naudu. Neatbilstošas kvalitātes preces tiek atgrieztas vai mainītas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 16. pantu.

Kvalitatīvas preces tiek atgrieztas saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 1999. gada 18. martā pieņemto likumu par Patērētāju tiesību aizsardzību. Šādā gadījumā jums ir jāsedz atgriežamo preču transportēšanas izmaksas. Ja preču iegādei tika izmantota bezmaksas piegāde, transportēšanas izmaksas par preču atgriešanu tiek aprēķinātas no atmaksājamās summas.

Atgriežot preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:

  1. Atgrieztajām precēm ir jābūt oriģinālā iepakojumā (šis nosacījums nav spēkā, kad tiek atgrieztas neatbilstošas kvalitātes preces;
  2. Preces nedrīkst būt bojātas pircēja darbības rezultātā;
  3. Precēm jābūt nevainojamā stāvoklī, t.i., etiķetes nav bojātas, aizsargplēves nav noplēstas utt. (šis punkts neattiecas uz precēm ar defektiem);
  4. Atgrieztajām precēm ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā tās saņēma pircējs;
  5. Atgriežot preces, ir jāuzrāda pirkuma dokuments, garantijas talons (ja tāds tika izsniegts atsevišķi) un aizpildīta preces atgriešanas lapa.

Atteikuma tiesības

14 dienu atteikuma tiesības ir spēkā TIKAI patērētājiem – fiziskajām personām, veicot preču pasūtījumu fitstop.lv vietnē!

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei . Tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā neizmantot sporta (vai tūrisma, aktīvās atpūtas vai jebkādu citu) inventāru vai ekipējumu nodarbībās, treniņos vai sacensībās; sporta pulksteņiem – nenoplēšot aizsargplēves, neiestatīt personīgos datus, nesinhronizējot datus utt .

Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. 

Lai izmantotu atteikuma tiesības, aizpildiet Atteikuma tiesību veidlapu, un nosūtiet to mums uz e-pastu: info@fitstop.lv
Atteikuma tiesību veidlapu varat lejuplādēt šeit.

Atgriešana

Pircējam ir tiesības saņemto preci atgriezt 14 dienu laikā, ja tā neapmierina Pircēja vajadzības. Pircējs atgriež preci, iepriekš paziņojot par to Pārdevējam. Preces iepakojums un pati prece nedrīkst būt bojāta. Bojātas preces vai tās iepakojuma gadījumā, prece netiek pieņemta atgriešanai. 
Ja atgrieztā prece ir bojāta, un bojājuma iemesls nav saistīts ar SIA Fitstop darbībām, kā arī, ja izstrādājums bija izmantots precei neparedzētam nolūkam, SIA Fitstop ir tiesības pieprasīt kompensāciju par preces bojājumiem. Ja Pircējs nepiekrīt kompensācijas summai, viņam ir tiesības pieprasīt neatkarīgu ekspertīzi. Eksperta pakalpojumus apmaksā puse, kuras viedoklis izrādījās nepamatots.
Ja prece tiek atgriezta, un iepriekš nebija apmaksātas transporta izmaksas, tad saskaņā ar cenrādi no atgrieztās preces vērtības tiek ieturētas transporta izmaksas.

Pārdodot Pircējam preci, Pārdevējs ir atbildīgs par preces atbilstību līguma noteikumiem, kas izpaužas divu gada laikā (juridiskām personām – gada) pēc preces nodošanas pircējam. Tiek pieņemts, ka preces neatbilstība līguma nosacījumiem, kura izpaužas sešu mēnešu laikā pēc preces nodošanas patērētājam, jau pastāvēja preces nodošanas brīdī, ja vien šāds pieņēmums nav pretrunā ar preces vai trūkuma būtību.
Garantijas lietošanas nosacījumi tiek pievienoti katram izstrādājumam, kuram ir garantija.

Ražotājs nav atbildīgs:
a) par izstrādājumu, kuru sabojāja Pircējs;
b) par bojājumiem/trūkumiem, kuri parādās izstrādājuma neparedzētas izmantošanas rezultātā;
c) par bojājumiem/trūkumiem, kuri parādās, ja netiek veikta izstrādājuma apkope saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem;
d) par bojājumiem, kas radušies no ekipējuma normālas nolietošanās. 

Par izstrādājuma neatbilstību prasībām ir nepieciešams ziņot pa e-pastu – info@fitstop.lv.
Gadījumā, ja izstrādājums neatbilst prasībām, Pircējam ir tiesības aizvietot izstrādājumu pret izstrādājumu, kurš atbilst prasībām un kuram nav trūkumu, vai arī atteikties no pasūtījuma un atgriezt izstrādājumu.

Summa, kura tika samaksāta par atgrieztajām precēm, kopā ar transporta izmaksām tiek pārskaitīta atpakaļ Pircējām uz viņa bankas kontu 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
Ja Pircējs izmantoja izstrādājumu arī pēc trūkuma konstatēšanas, tad Pircēja pretenzijas netiek ņemtas vērā.